YOUCA zoekt coördinator

YOUCA is een organisatie in groei. De laatste 10 jaar evolueerden we van 1000 naar 15000 deelnemers en breidde het team uit van 1 naar 4 personeelsleden. We zijn een eerder kleine organisatie maar hebben een groot bereik en beheren grote budgetten dankzij succes van de YOUCA Action Day.

We werkten aan onze missie en visie en schreven een strategisch meerjarenplan uit. We zoeken een coördinator die dit groeiproces verder kan begeleiden en YOUCA (nog meer) op de kaart zet als een sterke partner die efficiënt en kwalitatief werkt om haar missie te verwezenlijken.

  • Je zet de meerjarenstrategie om in operationele jaarplannen, volgt deze ook op (resultaten, HR, budget) en stuurt deze jaarlijks bij waar nodig
  • Je werkt procesmatig (samen met personeel, partners, vrijwilligers) én resultaatgericht
  • Je stuurt het team aan en vervolledigt het personeelsplaatje met geschikte andere profielen
  • Je bent een verbindende en inspirerende coach voor personeel en vrijwilligers
  • Je gaat op zoek naar fondsen, zowel subsidies als steun van stichtingen en bedrijven (met aandacht voor de ethische waarden van YOUCA). Je bent creatief in het bedenken van nieuwe vormen van financiering, partnerschappen of samenwerkingen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer: zowel de planning van de budgetten, de opvolging als de rapportering
  • Je bent eindverantwoordelijke voor het (groeiende) projectbeheer binnen YOUCA: zowel het uitschrijven van projectoproepen, het selecteren van projecten die steun ontvangen, het opvolgen van de financiële en inhoudelijke rapportering (i.s.m. met een team vrijwilligers)
  • Je vertegenwoordigt YOUCA in verschillende netwerken en overleggen (vaak samen met een jonge vrijwilliger)
  • Je garandeert de algemene operationele werking en bewaakt de continuïteit van de organisatie in zijn geheel

Lees de volledige vacature hier.