2016 - Brazilië

Een project op de grootste openluchtvuilnisbelt van Zuid-Amerika, in samenwerking met KIYO ngo.

In 2016 zetten 15.000 leerlingen zich in om in Rio de Janeiro samen met KIYO (Kids & Youth) en PAMEN (KIYO’s partner in Rio) de strijd aan te gaan met armoede, onrecht en ongelijkheid. KIYO en PAMEN hebben in de voorstad van deze Braziliaanse grootstad een project opgezet om de maatschappelijk kwetsbare jongeren van de Jardim Gramachofavela – de grootste openluchtvuilnisbelt van Zuid-Amerika – kansen te bieden om op te komen voor hun recht op onderwijs en participatie.

Op de vuilnisbelt wonen zo’n 20.000 mensen in mensonwaardige omstandigheden. Ze leven er in huisjes gemaakt van houten planken, asbestplaten en plastic. Eten, kleren, speelgoed, materiaal … werkelijk alles vinden ze op de vuilnisbelt om te overleven. Om de jongeren die hier leven een stem te geven heeft PAMEN een alternatief onderwijsprogramma ontwikkeld, net als een vormingscyclus voor jeugdparticipatie. Kwetsbare kinderen krijgen zo toegang tot het basisonderwijs, andere jongeren volgen beroepsopleidingen. Nog andere meisjes en jongens worden opgeleid tot jonge leiders die actief het jeugdbeleid meebepalen. Een beleid dat zich onder meer uitspreekt tegen kinderarbeid en seksuele uitbuiting van minderjarigen tijdens grote evenementen zoals de Olympische Spelen.

Door te participeren in lokale, regionale en nationale jeugdraden worden de jongeren zelf de protagonisten in de strijd voor hun recht op een betere toekomst. Een toekomst zonder discriminatie, armoede en repressie. Een toekomst met behoorlijk onderwijs, een goede gezondheidszorg, een degelijke baan en een fatsoenlijke woning in een nette en veilige omgeving. En door te participeren in dit project bouwen wij allen samen mee aan een wereld van gelijke rechten en kansen, voor en door alle jongeren!

Bekijk hier de themafilm over het project.