In het kader van de Youca Action Day kan je met je leerlingen inschrijven voor een Champions of Change (ChOC) traject van Plan International.

 • Wat?
  Deze methodologie is een alomvattend interventiemodel om gendergelijkheid over de hele wereld te bevorderen. Met deze aanpak stimuleert Plan International gendergelijkheid en verandering van sociale normen door de participatie van jongeren in sensibilisering en beleidsbeïnvloeding.
 • Hoe?
  Dit traject omhelst een 6-tal sessies van telkens 2 à 3 lesuren. De eerste drie sessies vinden plaats orden in het derde trimester van dit schooljaar (maart-juni), de laatste 3 sessies in het eerste trimester van volgend schooljaar (september- december)
 • Voor wie?
  Leerlingen 5de jaar (6de jaar volgend schooljaar 2023-2024)
 • Doelstellingen
  • Jongeren worden aangemoedigd om bestaande gendernormen te onderzoeken.
  • Jongeren denken kritisch na over hoe gendernormen hen beperken tot bepaalde rollen en gedragingen.
  • Jongeren begrijpen hoe onevenwichtige machtsverhoudingen een rol spelen in hun eigen leven.
  • Jongeren brengen positieve veranderingen teweeg in hun gemeenschap en doen beleidsaanbevelingen .

YOUCA en Plan International zullen samen een selectie maken van de ingeschreven scholen op basis van de specifieke noden en interesses.

Zin om een ChoC-traject op te zetten met je leerlingen? Of heb je nog bijkomende vragen? Stuur een mail naar anke.steenwegen@youca.be.