Disclaimer

Disclaimer voor www.youca.be

YOUCA vzw verleent je hierbij toegang tot www.youca.be
Wij publiceren hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Wij behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande toestemming.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van ons.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan YOUCA vzw nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

De website staat onder beheer van YOUCA vzw. De contactgegevens zijn hier terug te vinden.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij YOUCA vzw.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van YOUCA vzw, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's op de website te optimaliseren. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer of mobiel apparaat van de bezoeker geplaatst wordt. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

Als bezoeker bepaal je zelf hoe er met cookies omgegaan worden. Je kan je browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat. In dit laatste geval kan je instellen welke website cookies bij jou mogen plaatsen. Cookies kunnen daarnaast ook altijd van een computer worden verwijderd, ook via de browser.

Google analytics

Youca.be maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service van Google. Google analytics maakt voor die analyse gebruik van cookies. Op die manier kan het gebruik van de website geanalyseerd worden. Door deze website te gebruiken geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.