Wat doet YOUCA?

Onze missie

YOUCA, YOUth for Change and Action - vroeger Zuiddag - is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen we door hen bewust te maken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen we voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.

Onze visie

  • YOUCA werkt op een actieve en ervaringsgerichte manier. Jongeren doén iets bij YOUCA, tonen hun engagement en zetten stappen naar een maatschappelijk leiderschap. YOUCA biedt jongeren de kans om zichzelf te ontplooien, om inzicht te verwerven in zichzelf in relatie tot de ander en de wereld. Jongeren ontwikkelen hier competenties in functie van een actief engagement voor de toekomst. YOUCA waardeert de inzet van jongeren voor de samenleving.
  • YOUCA gelooft in de kracht van jongeren wereldwijd. Leeftijdsgenoten (peer-to-peer) uit verschillende contexten leren van elkaar en stimuleren elkaar om samen te werken op lokaal of (inter)nationaal niveau. YOUCA wil dat de stem en daadkracht van jongeren de publieke opinie, relevante maatschappelijke actoren en beleidsmakers positief beïnvloedt.
  • YOUCA werkt aan een duurzame, rechtvaardige en solidaire samenleving waar mensen en organisaties verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar, sociale ongelijkheid bestrijden en handelen binnen de ecologische grenzen. YOUCA bouwt daarom een netwerk uit van pioniers en relevante maatschappelijke actoren om samen de toekomstdroom waar te maken.

Onze YOUCA Action Day

Op 19 oktober 2023 organiseren we de YOUCA Action Day, vroeger Zuiddag. Voor de vijftiende keer engageren meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich om een dag aan de slag te gaan bij een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze op die schooldag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.

Vragen, opmerkingen?

De YOUCA-medewerkers helpen je graag op weg!

Youca krijgt steun van