Privacy

YOUCA vzw hecht erg veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en aan het respecteren van je privacy. In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zo zorgvuldig mogelijk om met je gegevens. YOUCA vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, ook wel bekend als GDPR - General Data Protection Regulation).

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

  • Het versturen van informatie over onze activiteiten d.m.v. nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Het inschrijven voor evenementen van YOUCA vzw, inclusief het versturen van informatiemails voor en na de evenementen over deze evenementen
  • Occasionele e-mails met een aanbod voor evenementen of informatie die direct aansluiten bij een recente deelname aan een voorbij evenement

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt. Dit kan op verschillende manieren door bijvoorbeeld inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail-contact, …. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. Daarnaast gebruiken we de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Daarnaast geven we of verkopen we persoonsgegevens niet door aan derden tenzij we deze nodig hebben voor de hierboven geschreven doeleinden. Dit kan zijn voor onderstaande 'verwervers'.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, mailhosting, ..)
  • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven of verkopen nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met externe dienstverleners, waarmee wij wel een verwerkingsovereenkomst hebben, maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

YOUCA bewaart persoonsgegevens gedurende vijf jaar. Zijn de gegevens vijf jaar inactief? Dan worden deze geanonimiseerd: op die manier zien we de data niet meer, maar kunnen we wel nog onze records volgen. Bijvoorbeeld: wanneer je vijf jaar na een YOUCA Action Day waarvoor je ingeschreven was niet meer actief ben, zien wij je data niet meer, die worden vervangen sterretjes. Hierdoor kunnen we wél nog bijhouden hoeveel mensen er in je jaar meededen aan de YOUCA Action Day.

Wil je je gegevens verwijderen? Dan kan je je account op jobbank.youca.be zelf verwijderen. Je kan je ook altijd uitschrijven voor de e-mails door onderaan op 'Uitschrijven' te klikken.

Wijzigingen van de privacy-verklaring

YOUCA vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.