Deze Noordprojecten steunt YOUCA

Groot nieuws uit YOUCA-land: vanaf nu steunen wij ook Noordprojecten.

In oktober vorig jaar veranderde Zuiddag van naam en werd YOUCA. Youth for Change and Action dekt niet alleen de lading beter het maakt ook onze allergrootste prioriteit duidelijk: jongeren.

Tot nu toe ging de opbrengst van de YOUCA Action Day steeds naar een jongerenproject in het Zuiden. Dat blijft zo, maar we voegen er ook een aantal Noordprojecten aan toe. Want ook jongeren van hier verdienen een duwtje in de rug.

De voorbije weken konden allerlei organisaties zich kandidaat stellen. De enige voorwaarde? Jongeren verenigen en ondersteunen in kansen grijpen, net zoals het project van Trias in El Salvador dat we dit jaar steunen.

18 projecten stelden zich kandidaat. Tijdens een voting kozen een twintigtal jongeren deze 7 projecten:

1. Ratatouille

Ratatouille biedt jongeren uit de Brabantwijk in Schaarbeek ruimte om hun talenten te ontplooien en wil hun positie in de maatschappij verbeteren. Ratatouille wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van de jongeren uit deze wijk. Vertrekkende vanuit hun leefwereld bieden we een positieve belevingsruimte waarin jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien. We willen jongeren sociaal weerbaar maken en hen competenties aanreiken die helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en die hun positie in de samenleving versterken.

2. Caravan

Een project van Circusplaneet dat start vanuit de concrete nood van een groep jongeren uit de wijk. Ze communiceren als groep dat ze op zoek zijn naar 'een eigen plek' . Afgelopen winter kraakten ze onze circuscaravan, op zoek naar een beetje warmte en een plek voor zichzelf.

Circusplaneet besloot om zich niet defensief op te stellen, maar om constructief een gelijkwaardige dialoog aan te gaan met de jongeren. Eigenlijk hebben ze een punt: de wijk is ook van hen en er is nood aan een plaats waar ze terecht kunnen. De bedoeling is om met deze groep jongeren een participatief proces op te zetten van waaruit ze zelf reflecteren over hun positie in de wijk en in de maatschappij. Tegelijk willen ze met dit project ook hun eigen werking verbreden en diverser maken.

3. Diggie vzw

Diggie biedt een concreet alternatief aan voor het maatschappelijk probleem van vervreemding, dit zowel tussen mensen onderling als tussen mens en natuur. Diggie vzw ontplooit vanuit dit uitgangspunt een sociaal-culturele werking voor en met kinderen en jongeren en diverse andere doelgroepen. Het middel om dit te bereiken is de boerderij, met een sterke focus op ecologie en duurzaamheid. Diggie is een tevens een jeugdvereniging en heeft een erkenning als jeugdverblijfcentrum. Met dit budget kunnen ze een jaar lang 4 extra uren personeelstijd per week voorzien. Dit is voldoende om de huidige kwetsbare vrijwilligers beter te ondersteunen, en zou ook de kans te bieden om meer kwetsbare jongeren aan te trekken en te betrekken bij onze werking.

4. OKAN - Cultuurproject

25 OKAN-leerlingen uit het College O.L.V Ten Doorn in Eeklo werken wekelijks 2 uur samen rond theater, een muziekproject en event management met 30 leerlingen uit de Humane wetenschappen. Het jaar sluiten ze af met een voorstelling en zomerbar.

5. Together We Stand

Een project recht uit de Gentse breakdancecommunity. Sinds dit jaar beschikken ze over een eigen ruimte waar ze eigen activiteiten kunnen organiseren wanneer ze willen (in plaats van afhankelijk te zijn van andere organisaties die hun ruimte ter beschikking willen stellen) en een eigen plek kunnen creëren voor de dansers. Met het budget investeren zij in de ruimte zelf en in een kwaliteitsvolle muziekinstallatie.

6. Missing You

Missing You vzw is een organisatie die een luisterend oor en ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die iemand betekenisvol verloren zijn. De steun die ze krijgen gebruiken ze voor de organisatie én uitbouw van de praatgroepen. We streven ernaar om de kwaliteit van onze bestaande creatieve praatgroepen te behouden en daarbovenop nieuwe praatgroepen op te richten. Onze droom is om in iedere provincie minstens een praatgroep te kunnen aanbieden voor elke leeftijdsgroep: kinderen (6 tot 12 jaar), jongeren (13 tot 16 jaar) en jongvolwassenen (16 tot 30 jaar), wat neerkomt op 15 praatgroepen.

7. Shoot for dreams

Shoot For Dreams gebruikt meisjesvoetbal als tool voor inclusie en interculturele uitwisseling voor meisjes tussen 15 - 20 jaar. 33 meisjes uit 3 Europese landen, met roots uit heel de wereld. Met dit budget trekken ze een week op voetbalstage naar Portugal. Voor deze meisjes een allereerste keer buiten hun land.

Wil je deze projecten ook steunen? Post een job voor één dag en steun daarmee jongerenengagement zowel in El Salvador als in België.