Projectoproep 2025

Het is weer zover! YOUCA gaat opnieuw op zoek naar inspirerende jongerenprojecten voor de YOUCA Action Day 2025. Projecten voor en door sterke jongeren die strijden voor een meer duurzame en rechtvaardige samenleving. Jongeren staan centraal binnen YOUCA, ze zijn niet alleen de doelgroep maar staan aan het roer van de organisatie, dat zoeken we ook in de projecten die we steunen!

YOUCA steunt met €230.000 een sterk jongerenproject. Dit project, de uitdaging die het aangaat en de jongeren staan centraal in de bewustwordingscampagne in de aanloop van de YOUCA Action Day in oktober 2025. Jongeren vertellen hun verhaal en gaan in uitwisseling met de Belgische scholieren. 


Ben jij de geschikte kandidaat? 

Kom langs tijdens de ronde tafel op 19/06 om 15u in Mundo Troon. Dan geven we meer uitleg bij de oproep en beantwoorden we al jullie vragen. Laat zeker weten of je komt aan Anke (anke@youca.be; 0472 27 68 90). 

Je kan een kandidaatsdossier doorsturen tot 20/10/2024 om 23u59 via mail naar projectcommissie@youca.be. Bij vragen of opmerkingen kan je terecht bij Anke (anke@youca.be; 0472 27 68 90). Wil je zeker op tijd antwoord krijgen? Contacteer ons dan voor 30 september!

Download het dossier > 

The time has come again! YOUCA is once again searching for inspiring youth projects for the YOUCA Action Day 2025. Projects for and by strong young people fighting for a more sustainable and just society. Young people are at the heart of YOUCA, they are not just the target group but are at the helm of the organisation, which is also what we are looking for in the projects we support!

YOUCA supports a strong youth project with €230,000. This project, its challenge and young people are at the heart of the awareness campaign in the run-up to the YOUCA Action Day in October 2025. Young people will tell their stories and engage in exchanges with Belgian schoolchildren.

Are you the right candidate?

Come to the round table on 19/06 at 15h in Mundo Troon. Then we will explain more about the call and answer all your questions. Be sure to let Anke (anke@youca.be; 0472 27 68 90) know if you are coming.

You can forward a candidate file until 20/10/2024 at 23:59 by mail to projectcommissie@youca.be. If you have any questions or comments, please contact Anke (anke@youca.be; 0472 27 68 90). Want to be sure to get an answer on time? Then contact us before 30 September!

Download the file >