2012 - Toekomstige leiders

Het project

In 2012 steunde YOUCA (Zuiddag) een jongerenproject in de sloppenwijken van Caracas, Venezuela, geleid door de Belgische vzw Bello Belgo. Het doel was Venezolaanse jongeren te empoweren om leiders te worden in hun gemeenschap.

De sloppenwijken van Caracas kennen armoede en criminaliteit, wat jongeren belemmert in hun ontwikkeling en kansen op hoger onderwijs en werk. Bello Belgo en partner Embajadores Comunitarios doorbreken deze cyclus door jongeren positieve perspectieven te bieden. Ze worden getraind in argumentatie, debat, en probleemoplossend denken, als alternatief voor geweld. Door zelfredzaamheid en het aanleren van persoonlijke en intellectuele vaardigheden, zoals communicatie en samenwerking, kunnen jongeren concrete problemen in hun wijk aanpakken. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid hogere studies te volgen voor een professionele carrière en leiderschap in hun gemeenschap, om deze een betere plek te maken voor iedereen.