Meldpunt tegen discriminatie

Mensen met een migratie-achtergrond vinden moeilijker een job. LGBTQIA+-personen krijgen regelmatig te maken met geweld. De publieke ruimte is doordrongen van seksisme. Discriminatie in al haar vormen is jammer genoeg deel van onze samenleving.

Daar wil YOUCA iets aan doen. YOUCA is een organisatie voor en door jongeren. Elke jongere, ongeacht huidskleur, geloof, gender of seksuele voorkeur is welkom om samen met ons te bouwen aan een meer sociale en duurzame samenleving. We doen er alles aan om een open, veilige en comfortabele omgeving te creëren op elk van onze activiteiten. Niet toevallig werkten we in 2021 rond thema 'gelijke kansen en non-discriminatie' en steunden we met de YOUCA Action Day jongerenorganisaties die zich daarvoor inzetten in de moeilijke contexten van Brazilië en de Filipijnen. We bouwen aan een samenleving vrij van discriminatie en proberen een platform te geven aan stemmen die er normaal geen krijgen.

De YOUCA Action Day staat niet los van die maatschappelijke realiteit. Recent onderzoek heeft getoond dat op onze jobbank, net als op de echte jobmarkt, jongeren met een naam die niet-westers klinkt het moeilijker hebben om een job vinden. Dit betreuren we.

Om ook stappen te zetten richting een YOUCA Action Day vrij van discriminatie, richten we nu een meldpunt voor discriminatie op. Jongeren, leerkrachten en werkgevers die tijdens hun sollicitatie, tijdens de werkdag of in de nasleep ervan geconfronteerd worden met discriminatie kunnen hier terecht met hun klacht. Op basis van hun wensen en de info die zij geven wordt die klacht verder opgevolgd.